Rådgivning om ejendomsforhold

Har du brug for vejledning om forhold på din ejendom, så hjælper Skandinavisk Natur og Jagt, dig med at få et overblik over regler og muligheder og evt. ansøgning.

Eksempler:
Jagtregler og – muligheder
Erhvervelsesbetingelser
Selskabskonstruktioner
Naturpleje
Skovdrift – vi kan også levere skovplanter
Tilskudsordninger
Byggeansøgning
Beskyttet natur – §3 og Natura 2000
Spildevandsforhold
Vandforsyning
Vejret og adgangsforhold
Priser på jord, skov m.v.