BETINGELSER & VILKÅR

Definitioner:
Aftalens parter
“Køber” anvendes om den fysiske person, som hovedsagelig handler uden for sit erhverv, og som ved afgivelse af en bestilling til Skandinavisk Natur og Jagt (naturjagt.dk) afgiver et tilbud om køb og levering af bestemte varer.

naturjagt.dk anvendes i det følgende både om den fysiske eller juridiske person, som ved ordrebekræftelse accepterer købers bestilling og sælger de bestilte varer, og om den hjemmeside hvorfra varer præsenteres og bestilles.

Produktinformation:
På naturjagt.dk oplyses varens væsentlige egenskaber. Har du brug for yderligere oplysninger, eller har du spørgsmål til eksisterende produktoplysninger, kan du sende en mail til: kontakt@naturjagt.dk

Priser:
Alle priserne er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. Der kan derfor forekomme prisændringer uden varsel, for eksempel ved tilbud eller kampagner. Eventuelle prisstigninger forsøges så vidt muligt varslet via hjemmeside, sociale medier og nyhedsbrev minimum to uger i forvejen.
Alle angivne priser er inklusive 25 pct. moms.

Bestilling:
Købers bestilling af varer fra naturjagt.dk udgør ikke en bindende accept, men derimod et bindende tilbud til naturjagt.dk om at købe varen på de oplyste vilkår.
En bindende aftale mellem dig som køber og naturjagt.dk er først indgået, når naturjagt.dk ved en ordrebekræftelse accepterer det af køber afgivne tilbud.

Betaling:
De kontooplysninger, du indtaster ved køb af varer, bliver sendt direkte til PBS i krypteret form (SSL), som det kun er dig og PBS, der kan læse. Der er således ingen andre, der ser eller gemmer oplysningerne om dig. Ved køb med Dankort eller kreditkort trækkes beløbet fra din konto, så snart væren afgår fra naturjagt.dk

Vi accepterer Dankort, Visa/Visa Electron/VPay, American Express, Maestro og JCB. Du kan endvidere betale med Mobile Pay.
Risikoen for hændelig undergang eller forringelse:
Først på det tidspunkt, hvor de bestilte varer er kommet i købers besiddelse, overgår risikoen for, at de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold, til køber.

Reklamation:
naturjagt.dk yder ifølge købeloven 2 års reklamationsret fra fakturadato på fabrikations- og materialefejl (mangler). Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb.

Fakturaen skal fremvises til naturjagt.dk i forbindelse med anvendelse af reklamationen.
Eventuel reklamation over mangler på leverede produkter skal, efter køber har eller burde have opdaget manglen, ske til naturjagt.dk inden rimelig tid. Ellers mister du som køber din ret til at påberåbe dig manglen.

Du bedes angive og på forlangende vise, hvori manglen består.

Ansvarsfraskrivelse og garanti:
Sælger er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af, at de bestilte varer kommer for sent frem til køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes købers handling eller undladelse eller forhold, som ligger uden for naturjagt.dk´s kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.
naturjagt.dk afgiver ikke selvstændig garanti for de bestilte varer, og køber opnår kun de garantier, som producenten udsteder over for køber.

Produktvariation og kvalitet

Hos naturjagt.dk sælges udvalgte kunstværker af kendte skandinaviske naturkunstnere. Malerierne, tegningerne, tryk eller skulpturerer er lavet i forskellige materialer og med forskellige teknikker og det er unika eller tryk i meget begrænset oplag.

OBS: Farver på billederne på naturjagt.dk kan variere fra skærm til skærm og billederne er også taget med forskelligt udstyr, lys og tidspunkt, så der kan være variationer mellem skærmbillede og det fysiske værk.

Fortrydelsesret:
Kunden har altid 14 dage til at meddele, at købet er fortrudt. Herunder har kunden yderligere 14 dage til at sende varen retur. Kunden kan fortryde et køb, selvom varen er blevet brugt. En vare er kun brugt, hvis den bruges ud over, hvad der er muligt ved at afprøve varen i en fysisk butik.
Er varen brugt, foretages en konkret vurdering af, hvad varen som brugt kan sælges for til en anden forbruger. En evt. værdiforringelse betales ikke tilbage til køber.

Ved fortrydelse af købet tilbagebetaler naturjagt.dk beløbet til samme betalingskort, hvorfra købet er foretaget hurtigst muligt, inden for en frist på 14 dage.

Varer der returneres UFRANCO eller på efterkrav, nægtes modtagelse. Ved returnering bedes du bruge Post Nord – ikke alternative pakkedistributører, da det gør det muligt at spore varen, hvis den skulle blive væk under returforsendelse. Du bør sende varen forsvarligt emballeret – sammen med en kopi af fakturaen og skriv venligst tydeligt, at du ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten, og at du derfor ønsker af få tilbagebetalt varens pris. Jeg anbefaler, at du sender varen retur som forsigtig pakke med Post Nord.
Du kan også fortryde dit køb ved at nægte modtagelse af forsendelsen.

Disse returregler gælder alle varer solgt som fjernsalg til private – det gælder ikke varer solgt til virksomheder.

Forbehold for ændringer:
naturjagt.dk forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for denne website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret, om der er sket ændringer.

Leveringstider:
Med mindre andet er angivet for den enkelte vare er forventet leveringstid inden for 10 dage.
Klage på EU-niveau:
Per 15. januar 2016 er det lov, at alle internetbutikker linker til EU’s nye online klagesystem ODR. ODR står for online dispute resolution (online-klageløsning), og den digitale online-løsning henvender sig til dels til alle EU-forbrugere, som online-handler i andre EU-lande, og dels til alle europæiske online-virksomheder.

For forbrugerne betyder det, at de nu kan klage direkte til den europæiske virksomhed, hvor de har købt en vare eller service, som ikke har levet op til forventningerne.
Ønsker du at klage via EUs digitale platform, følg dette link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage
Godkendelse:
Vær opmærksom på, at du skal læse og godkende handelsbetingelserne og markere ved flueben, inden du kan handle på siden.